بهترین زمان در طول روز جهت انجام حرکت های ورزشی چه زمانی است

بهترین زمان جهت انجام حرکت های ورزشی چه زمانی است

توسط

مسئله بهترین زمان جهت ورزش کردن یکی از نکاتی است که برای بسیاری از افراد مطرح است. تحقیقات و ایده ها و نظرات بسیاری در این خصوص داده شده است که هیچ کدام به طور کامل و روشن و یکسان به این سئوال پاسخ نداده اند. ولی باید گفت که بهترین زمان برای انجام حرکت های ورزشی کاملا به فرد، شرایط وی و اهداف او از انجام حرکت های ورزشی، حتی شرایط جغرافیایی و آب و هوای منطقه زندگی او و همچنین نوع تمرین ها بستگی دارد. اگرچه برخی از تحقیقات زمان مشخصی را برای انجام حرکت های ورزشی بیا کرده اند. به طور مثال در یکی از تحقیقات دانشگاهی در این خصوص ادعا شده است که بهترین زمان برای انجام حرکت های ورزشی صبح هنگام قبل از صرف صبحانه می باشد. زیرا در آن موقع بیشترین سوخت و ساز در بدن حاصل خواهد شد درحالیکه برخی از تحقیقات حاکی از بهترین زمان ورزش کردن در ظهر و بعدظهر با توجه به آمادگی و قوای بدن برای انجام حرکت های ورزشی هستند. به هر حال با توجه به ساعت های روز و شرایط فردی و هدف می توان تا حد منطقی ساعت مورد نظر جهت انجام حرکت های ورزشی دست یافت.

به طور مثال در ابتدای روز به دلیل ترشح برخی هورمن ها در بدن در طول شب احساس درد در فرد پایین تر است و همچنین سطح قند خون نیز پایین تر می باشد. بنابراین اگر این ساعت را برای انجام حرکت های ورزشی انتخاب نمایید چربی سوزی در بدن بیشتر رخ خواهد داد. در ساعت های بعدی روز نیز زمان هوشیاری بدن از نظر ذهنی می باشد، بنابراین انجام حرکت های ورزشی مبنی بر مهارت و تصمیم گیری به صورت صحیح تر صورت خواهد گرفت. همچنین در ظهر و بعدظهر انجام حرکت های سنگین تر به دلیل آمادگی بهتر جسمانی بدن مناسب تر است. بنابراین همانطور که مشاهده می کنید بهترین روش برای تصمیم گیری در خصوص ساعت مناسب ورزش کاملا به فرد و شرایط و اهداف او در ورزش و نوع حرکت ورزشی که می خواهد انجام دهد وابسته است.

منبع و ماخذ : alexandritelaser-diodelaser.com

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه