دلایل ایجاد بیش فعالی در کودکان چیست

دلایل ایجاد بیش فعالی در کودکان چیست

توسط

در بسیاری از اوقات اولین مطلبی که فکر و ذهن والدین را به خود اختصاص می دهد دلیل ایجاد بیش فعالی در کودکان است. در بسیاری مواقع مادر و پدر و یا اطرافیان اینگونه فکر می کنند که محبت و یا آزادی زیاد و نحوه توجه به فرزندان یا حتی نحوه برخورد با خواسته های کودکان و یا انجام تصمیم گیری هایی به جای آنها در مواردی که والدین نگران اشتباه کودکان هستند، عواملی باشند که باعث ایجاد این مشکل در کودکان بگردد. ولی در واقع باید گفت که هیچ مقاله و مطلب تایید شده ای تاکنون مبنی بر تاثیر نوع تربیت و برخوردهای روزمره مادر و پدر بر بیش فعالی در کودکان وجود ندارد. در اینجا به بیان برخی از عوامل موثر در بیش فعالی کودکان خواهیم پرداخت.

اولین و مهمترین مسئله ای که بسیاری از محققان باور دارند که بر کودکان تاثیر گذار است مسئله ژنتیک و مسئله زیستی هستند. در واقع در بسیاری از مواقع به مرور زمان با برخورد صحیح مشکل بیش فعالی کودک برطرف می گردد. باید پذیرفت که کودک در این شرایط به توجه و محبت نیاز دارد. از جمله موارد دیگری که در برخی از تحقیقات به آن اشاره شده است کشیدن سیگار و همچنین داشتن استرس مادر در طول دوران بارداری است، که این مسائل را در بیش فعالی کودک موثر دانسته اند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که برای درمان این مشکل کودکان راهکارهای صحیح را انجام داد، زیرا در صورت عدم توجه به مسئله بیش فعالی در کودکان ممکن اسن این عارضه به مشکل افسردگی در بزرگسالی برای وی تبدیل گردد، بنابراین نباید از حل این مسئله و مراجعه به پزشک متخصص در صورت حاد بودن و تداوم آن قافل ماند.

منبع و ماخذ : alexandritelaser-diodelaser.com

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه