لیزر چیست و لیزر موهای زائد به چه مفهومی است

لیزر چیست و لیزر موهای زائد به چه مفهومی است

توسط

لیزر در واقع یک پرتو نوری است به این مفهوم که این پرتو ویژگی فیزیکی خاصی داشته و انرژی بالایی دارد. لیزرها در بسیاری از این فرآیندها از جمله صنعت و پزشکی کاربرد بسیار زیادی دارند. در واقع از انرژی نوری تولید شده توسط دستگاه لیزر به طریقه های مختلف می توان استفاده نمود و اهداف مختلف را بدست آورد. در لیزر موهای زائد انرژی تولید شده توسط دستگاه لیزر موهای زائد به صورت گرما به منطور از بین بردن ریشه و یا فولیکول موهای بخش مورد نظر از بدن استفاده می گردد. این کار بگونه ای صورت می گیرد که هیچگونه آسیبی به بافت های جانبی و پوست نخواهد رسید.

تکنولوژی و فرآیند لیزر الکساندرایت، لیزر ان دی یگ و دایود از جمله تکنولوژی های رایج در این خصوص می باشند. لیزر حذف موهای زائد بگونه ای طراحی شده است که باعث آسیب رساندن از طریق ایجاد گرما به فولیکول مو شده البته بگونه ای که هیچگونه آسیبی به بافت های پوست نرسد. در واقع در استفاده از دستگاه لیزر همواره می توان نور خارج شده از دستگاه را بگونه ای هدفمند استفاده نمود. استفاده از تکنولوژی های مختلف دستگاه های لیزر که بیان شد کاملا وابسته به نوع و رنگ پوست و موهای ناحیه مورد نظر دارد. بدین مفهوم که بطور مثال دستگاه لیرز الکساندرایت بیشتر برای پوست های روشن و لیرز ان دی یگ بیشتر برای پوست های تیره مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین برای انجام لیزر موهای زائد یک دوره درمانی نیاز است یعنی فرآیند برای کامل شدن نیاز به انجام در چند جلسه دارد که تعداد جلسات مورد نیاز با توجه به ناحیه مورد نظر، نوع دستگاه و همچنین رنگ پوست و موی بدن ممکن است کمی تفاوت داشته باشد که تعیین آن در جلسه مشاوره که در ابتدا با پزشک انجام می گیرد صورت خواهد گرفت.

منبع و ماخذ : alexandritelaser-diodelaser.com

شاید شما دوست داشته باشید

درج دیدگاه